KISWAHILI KARATASI YA 1 - 2019 KCSE Prediction Maswali Set 1

Share via Whatsapp
 1. Swali la lazima
  Nchini Kenya wanachi wamegawanyika katika misingi mbali mbali. Hali hii inatishia usalama na umoja wa kitaifa. Kama mtaalamu na katibu wa shirika lisilo la kiserikali la Kenya Moja, mwandikie rais barua ukipendekeza mikakati ya kuimarisha na kudumisha umoja wa kitaifa
 2. Utandawazi unaathari nyingi mbaya kuliko nzuri katika maisha yetu. Jadili
 3. Siku ya nyani kufa, miti yote huteleza
 4. Andika insha ikayamalizikia kwa
  Tokea siku hiyo, maisha yangu yakachukua mkondo mpya
Join our whatsapp group for latest updates

Download KISWAHILI KARATASI YA 1 - 2019 KCSE Prediction Maswali Set 1.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest