KCSE 2015 Kiswahili Karatasi ya Kwanza

Share via Whatsapp
 1. Lazima
  Wewe ni katibu wa jopokazi lililoteuliwa kuchunguza vyanzo vya ongezeko la visa vya wanafunzi katika eneo la Tekeleza kuacha shule kabla ya kumaliza masomo yao. Andika ripoti ya uchunguzi huo.
 2. Andika insha kuhusu umuhimu wa tamasha za muziki katika maisha ya vijana.
 3. Tunga kisa kitakachodhihirisha maana ya methali ifuatayo:
  Usipoziba ufa utajenga ukuta. (alama 20)
 4. Tunga kisa kinachoanza kwa maneno yafuatayo:
  Nilimtazama kwa muda. Macho yake yalijaa furaha ya machozi na majonzi. (alama 20)

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download KCSE 2015 Kiswahili Karatasi ya Kwanza.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest