Kenya Certificate Of Secondary Education (KCSE 2008) Kiswahili Paper 1

Share via Whatsapp

 

 1. Insha ya lazima.
  Andika tahariri kwa gazeti la Raia ukieleza hatua zinazochukuliwa nchini ili kumwendeleza kielemu mtoto msichana.

 2. "Ufisadi ndicho kiwazo kikuu katika maendeleo ya uchumi wa taifa lolote." Thibitisha.

 3. Matikiti na matango ndiyo maponya njaa.

 4. Andika insha itaayo malizika kwa: "Aha! Kumbe mwungwana akivuliwa nguo huchutama. Sitasahau siku hiyo kwani sijawahi kufedheheka maishani kama nilivyoaibika siku hiyo." 
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kenya Certificate Of Secondary Education (KCSE 2008) Kiswahili Paper 1.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest