Kenya Certificate Of Secondary Education (KCSE 2009) Kiswahili Karatasi ya Kwanza

Share via Whatsapp
INSHA YA LAZIMA
 
 1. Umealikwa kitongojini mwenu kama mgeni wa heshima katika hafla ya kuzindua kundi la wasanii wa kikwetu. Andika hotuba utakayotoa kuonyesha umuhimu wa sanaa na michezo.
 2. "Utalii una madhara mengi kuliko faida hapa nchini". Jadili.
 3. Samaki huanza kuoza kichwani.
 4. Andika insha itakayomalizika kwa: Hapo ndipo nilipotambua kuwa, kama maswala yao hayatashighulikiwa kwa dhati, vijana ni kama bomu ambalo liko tayari kulipuka wakati wowote.
 
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kenya Certificate Of Secondary Education (KCSE 2009) Kiswahili Karatasi ya Kwanza.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest